k navigaci


Schválený rozpočet obce na rok 2011

Schválený rozpočet obce Žďárná na rok 2011

 

Rozpočet příjmů na rok 2011

1111

Daň z příjmů FOZČ

1 000 00

1112

Daň z příjmů FO SVČ

100 000

1113

Daň z příjmů FO z kapit.výnosů

100 000

1121

Daň z příjmů PO

1 700 000

1122

Daň z příjmů PO za obce

120 000

1211

Daň z DPH

2 500 000

1337

Poplatek za kom.odpad

371 100

1341

Poplatek ze psů

26 600

1343

Poplatek za užívání veř.prostranství

10 000

1361

Správní poplatky

10 000

1511

Daň z nemovitostí

450 000

2460

Splátky půjček od obyvatel

98 800

4112

Neinvestiční transfery ze SR

478 400

4121

Neinvestiční transfery od obcí

420 500

1012

Příjmy z pronájmu pozemků

62 000

3341

Příjmy z poskytování služeb

2 000

3412

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí

100 000

6171

Místní správa

9 000

3612

Příjmy z pronájmu nemovitostí

140 000

3613

Nebytové hospodářství

17 800

3614

Bytové služby

20 000

3632

Pohřebnictví

12 000

3639

Příjmy z prodeje pozemků

100 000

3723

Sběr ost.odpadu

15 000

6310

Příjmy z úroků

30 000

2219

Pronájem movitých věcí

6 000

 

Příjmy ostatní

513 000

 

Příjmy celkem na rok 2011

7  899 200

 

Rozpočet výdajů na rok 2011

 

1031

Pěstební činnost - les

20 000

2212

Komunikace – opravy a udržování

300 000

2221

Výdaje na dopravní obslužnost

38 200

2310

Pitná voda

15 000

3113

Úroky,nein.příspěvek škola,zateplení

3 456 000

3114

Knihovna

10 000

3330

Činnost církví

50 000

3399

Kultura

30 000

3412

Sportovní zařízení

220 000

3612

Bytové hospodářství

120 000

3631

Veřejné osvětlení

100 000

3632

Pohřebnictví

15 000

3721

Sběr nebezpečného odpadu

20 000

3722

Svoz kom.odpadu

340 000

3745

Péče o vzhled obce

35 000

5512

Požární ochrana

100 000

6112

Zastupitelstva obcí

1 200 000

6171

Činnost místní správy

830 000

6310

Služby peněžních ústavů

18 000

6320

Pojištění

15 000

6409

Platba daní a poplatků SR

120 000

3636

Mikroregion

3 600

 

Splátka úvěru

625 200

 

Finanční rezerva

218 200

 

Výdaje celkem na rok 2011

7 899 200Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení