k navigaci


Schválený rozpočet obce na rok 2012

Schválený rozpočet obce Žďárná na rok 2012

 

Rozpočet příjmů na rok 2012

1111

Daň z příjmů FOZČ

1 000 000

1112

Daň z příjmů FO SVČ

30 000

1113

Daň z příjmů FO z kapit.výnosů

95 000

1121

Daň z příjmů PO

1 000 000

1122

Daň z příjmů PO za obce

120 000

1211

Daň z DPH

2 300 000

1337

Poplatek za kom.odpad

384 000

1341

Poplatek ze psů

29 000

1343

Poplatek za užívání veř.prostranství

10 000

1361

Správní poplatky

7 000

1511

Daň z nemovitostí

463 000

2460

Splátky půjček od obyvatel

38 000

4112

Neinvestiční transfery ze SR

474 900

4121

Neinvestiční transfery od obcí

417 800

§1012

Příjmy z pronájmu pozemků

62 000

§3341

Příjmy z poskytování služeb

2 600

§3412

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí

150 000

§6171

Místní správa

9 000

§3612

Příjmy z pronájmu nemovitostí

140 000

§3613

Nebytové hospodářství

17 800

§3614

Bytové služby

20 000

§3632

Pohřebnictví

5 000

§3639

Příjmy z prodeje pozemků

100 000

§3723

Sběr ost.odpadu

15 000

§6310

Příjmy z úroků

6 000

§2219

Pronájem movitých věcí

6 000

 

Příjmy celkem na rok 2012

6 902 100

8115      Financování                                                            600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet výdajů na rok 2012

 

§1031

Pěstební činnost - les

20 000

§2212

Komunikace – opravy a udržování

400 000

§2221

Výdaje na dopravní obslužnost

38 100

§2310

Pitná voda

15 000

§3113

Úroky,nein.příspěvek škola

1 445 300

§3114

Knihovna

10 000

§3399

Kultura

30 000

§3412

Sportovní zařízení

220 000

§3612

Bytové hospodářství

27 500

§3631

Veřejné osvětlení

100 000

§3632

Pohřebnictví

18 000

§3721

Sběr nebezpečného odpadu

20 000

§3722

Svoz kom.odpadu

360 000

§3745

Péče o vzhled obce

35 000

§5512

Požární ochrana

978 400

§6112

Zastupitelstva obcí

1 200 000

§6171

Činnost místní správy

830 000

§6310

Služby peněžních ústavů

15 000

§6320

Pojištění

17 000

§6409

Platba daní a poplatků SR

120 000

§3639

Mikroregion

800

§6409

Finanční rezerva

600 000

 

Výdaje celkem na rok 2012

6 500 100

8124       Financování                                                          1 002 000Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení