k navigaci


Schválený rozpočet obce na rok 2014


Schválený rozpočet obce Žďárná na rok 2014


Rozpočet příjmů na rok 2014


1111Daň z příjmů FOZČ1 500 0001112Daň z příjmů FO SVČ20 0001113Daň z příjmů FO
z kapit.výnosů180 0001121Daň z příjmů PO1 550 0001122Daň z příjmů PO za
obce110 0001211Daň z DPH3 300 0001340Poplatek za kom.odpad380 8001341Poplatek ze psů29 4001343Poplatek za užívání
veř.prostranství6 7001361Správní poplatky5 0001511Daň z nemovitostí400 0004112Neinvestiční transfery ze
SR252 900§1012Příjmy z pronájmu
pozemků62 000§1039Ostatní záležitosti
les.hosp.-prodej dřeva250 000§3341Příjmy z poskytování
služeb-rozhlas1 600§3412Příjmy z pronájmu
ost.nemovitostí-hala180 000§3612Příjmy z pronájmu
nemovitostí170 000§3613Nebytové hospodářství25 000§3632Pohřebnictví4 300§3639Příjmy z prodeje
pozemků300 000§3727Sběr ost.odpadu25 000§6171Místní správa9 000§6310Příjmy z úroků7 000 Příjmy celkem na rok 20148 768 700


 

8115    Financování                                                                                   2 000 000

 

Celkem                                                                                                      10 768 700,-

 

Rozpočet výdajů na rok 2014


§1031Pěstební činnost - les50 000§2212Komunikace211 500§2219Cyklistická stezka200 000§2221Výdaje na dopravní
obslužnost37 800§2310Pitná voda20 000§3113Úroky,nein.příspěvek škola1 571 200§3314Knihovna25 000§3399Kultura30 000§3412Sportovní zařízení250 000§3612Bytové hospodářství50
000§3631Veřejné osvětlení110 000§3632Pohřebnictví200 000§3633Výstavba a údržba místních
ing. sítí3 000 000§3721Sběr nebezpečného odpadu8 000§3722Svoz kom.odpadu384 000§3729Ostatní nakládání s odpady-sb.dvůr,skládka1 730 000§3745Péče o vzhled obce25 000§5212Ochrana obyvatelstva10 000§5512Požární ochrana120 000§6112Zastupitelstva obcí880 000§6171Činnost místní správy780 000§6310Služby peněžních ústavů10 000§6320Pojištění21 000§6409Platba daní a poplatků SR110 000§3639Komunální služby-příspěvek,
výkup domu222 300§6409Finanční rezerva260 000 Výdaje celkem na rok 201410 315 800


 

8124    Financování                                                       452 900

Celkem                                                                      10 768 700,-

 Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení