k navigaci


Schválený rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce Žďárná na rok 2015

příjmy na rok 2015

1111

Daň z příjmů FOZČ

1 600 000

1112

Daň z příjmů FO SVČ

30 000

1113

Daň z příjmů FO z kapit.výnosů

190 000

1121

Daň z příjmů PO

1 700 000

1122

Daň z příjmů PO za obce

140 000

1211

Daň z DPH

3 400 000

1340

Poplatek za kom.odpad

395 600

1341

Poplatek ze psů

30 300

1343

Poplatek za užívání veř.prostranství

10 000

1361

Správní poplatky

10 000

1511

Daň z nemovitostí

400 000

4112

Neinvestiční transfery ze SR

255 300

§1012

Příjmy z pronájmu pozemků

62 000

§3341

Příjmy z poskytování služeb-rozhlas

2 000

§3412

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-hala

180 000

§3612

Příjmy z pronájmu nemovitostí

180 000

§3613

Nebytové hospodářství

25 000

§3632

Pohřebnictví

603 700

§3639

Příjmy z prodeje pozemků

600 000

§3727

Sběr ost.odpadu

25 000

§6171

Místní správa

9 000

§6310

Příjmy z úroků

7 000

 

Příjmy celkem na rok 2015

9 854 900

8115    Financování                                                4 000 000

 

Celkem                                                                13 854 900,-

 

výdaje na rok 2015

§1031

Pěstební činnost - les

50 000

§2212

Komunikace

150 000

§2219

Cyklistická stezka

3 000 000

§2221

Výdaje na dopravní obslužnost

38 200

§2310

Pitná voda

20 000

§3113

Úroky,nein.příspěvek škola

1 500 000

§3314

Knihovna

20 000

§3392

Sokolovna

500 000

§3399

Kultura

30 000

§3412

Sportovní zařízení

250 000

§3612

Bytové hospodářství

150 000

§3631

Veřejné osvětlení

110 000

§3632

Pohřebnictví

100 000

§3633

Výstavba a údržba místních ing. Sítí

2 000 000

§3721

Sběr nebezpečného odpadu

15 000

§3722

Svoz kom.odpadu

390 000

§3729

Ostatní nakládání s odpady – sběrný  dvůr

1 000 000

§3745

Péče o vzhled obce

30 000

§5212

Ochrana obyvatelstva

10 000

§5512

Požární ochrana

120 000

j§6112

Zastupitelstva obcí

500 000

6171

Činnost místní správy

800 000

§6310

Služby peněžních ústavů

10 000

§6320

Pojištění

21 000

§6409

Platba daní a poplatků SR

140 000

§3639

Komunální služby-příspěvek, bourání č.5

700 000

§6409

Finanční rezerva

1 747 800

 

Výdaje celkem na rok 2015

13 402 000

 

8124    Financování                                                         452 900

 

Celkem                                                                       13 854 900,-Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení