k navigaci


Rok 2015 - 2016

Rozpočtový výhled na rok 2015 – rozpočet příjmů

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti  ……………………….1 500 000

Daň z příjmů FO z podnikání ………………………………………70 000

Daň z příjmů FO vybíraná srážkou …………………………150 000

Daň z příjmů PO ………………………………………………….   1 600 000

Daň z příjmů PO za obce  …………………………………………140 000

Daň z DPH …………………………………………………………....  3 300 000

Poplatek za likvidaci odpadů ………………………………… 400 000

Poplatek za užívání veř. prostranství  ………………………10 000

Správní poplatky ……………………………………………………..    12 000

Daň z nemovitostí ……………………………………………………  480 000

Bytové hospodářství služby ……………………………………… 70 000

Pohřebnictví ………………………………………………………….....  500 000

Rozhlas ………………………………………………………………......      3 000

Místní správa, nekapitálové přísp. ……………………………10 000

Pronájem pozemků ………………………………………………….    70 000

Bytové hospodářství nájem ……………………………………… 110 000

Nebytové hospodářství …………………………………………….. 200 000

Příjmy z úroků …………………………………………………….......    10 000

Příjmy z prodeje pozemků ……………………………………….. 100 000

Neinvestiční dotace ze SR …………………………………………  520 000

 

Příjmy celkem ……………………………………....... 9 255 000 Kč

 

Rozpočtový výhled na rok 2015 – rozpočet výdajů

Les, veřejná zeleň ……………………………………………………… 50 000

Cyklostezka …………….…………………………………………..  3 400 000

Rozvoj výstavby rod. domků ………………………………1 137 000

Příspěvek SvaK …………………………………………………………...15 000

Základní škola ……………………………………………………… 1 400 000

Knihovna ………………………………………………………………...... 10 000

SPOZ …………………………………………………………………........  50 000

Dotace SMO + mikroregion ……………………………………  10 000

Bytové hospodářství ……………………………………………… 200 000

Veřejné osvětlení ……………………………………………………. 100 000

Hřbitov ………………………………………………………………......    60 000

Nebezpečný odpad …………………………………………………     5 000

Komunální odpad ……………………………………………………  400 000

SDH …………………………………………………………………........   120 000

Zastupitelstvo ………………………………………………………     720 000

Místní správa ……………………………………………………….     800 000

Výdaje z finančních operací ……………………………………  20 000

Daň právnických osob ……………………………………………  140 000

Splátky půjček ……………………………………………………….   453 000

Pojištění …………………………………………………………….....      15 000

Sportovní zař. v majetku obce ………………………………  150 000

Výdaje celkem …………………………………….........9 255 000 Kč

 

Rozpočtový výhled na rok 2016 – rozpočet příjmů

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti  ………………………………1 600 000

Daň z příjmů FO z podnikání ……………………………………….    60 000

Daň z příjmů FO vybíraná srážkou …………………………….   140 000

Daň z příjmů PO ………………………………………………….......   1 600 000

Daň z příjmů PO za obce  …………………………………………. .   140 000

Daň z DPH …………………………………………………………..........  3 600 000

Poplatek za likvidaci odpadů ………………………………………… 400 000

Poplatek za užívání veř. prostranství  …………………………  10 000

Správní poplatky …………………………………………………….......    10 000

Daň z nemovitostí …………………………………………………….....  480 000

Bytové hospodářství služby ………………………………………….   70 000

Pohřebnictví …………………………………………………………........     30 000

Rozhlas ………………………………………………………………...........      3 000

Místní správa, nekapitálové přísp. ……………………………….  10 000

Pronájem  pozemků ………………………………………………… ....   70 000

Bytové hospodářství nájem ……………………………………….…  110 000

Nebytové hospodářství …………………………………………….....  200 000

Příjmy z úroků ……………………………………………………..........    10 000

Příjmy z prodeje pozemků ………………………………………..    400 000

Neinvestiční dotace ze SR …………………………………………...  520 000

Příjmy celkem ……………………………………....... 9 463 000 Kč

 

Rozpočtový výhled na rok 2016 – rozpočet výdajů

Les, veřejná zeleň ………………………………………………………........ 50 000

Rekonstrukce sokolovny..…………………………………………..   4 966 000

Příspěvek SvaK ………………………………………………………...........…15 000

Základní škola ………………………………………………………........ 1 400 000

Knihovna ……………………………………………………………….............. 20 000

SPOZ …………………………………………………………………................  50 000

Dotace SMO + mikroregion …………………………………………....  10 000

Bytové hospodářství …………………………………………………......  200 000

Veřejné osvětlení ……………………………………………………........   90 000

Hřbitov ……………………………………………………………….............    60 000

Nebezpečný odpad …………………………………………………......      8 000

Komunální odpad …………………………………………………….......  400 000

SDH …………………………………………………………………..............   120 000

Zastupitelstvo ……………………………………………………….......     720 000

Místní správa ………………………………………………………........     800 000

Výdaje z finančních operací ……………………………………….      20 000

Daň právnických osob ………………………………………………...    140 000

Splátka půjčky ……………………………………………………….......    223 000

Pojištění ……………………………………………………………...........      21 000

Sportovní zař. v majetku obce ………………………………………  150 000

Výdaje celkem …………………………………….........9 463 000 Kč

 

Komentář k rozpočtovému výhledu obce Žďárná na roky 2015 – 2016

Rozpočtový výhled obce je ve výdajové části zatížen úvěrem od České spořitelny. Úvěr obec uzavřela na stavební akci zateplení a stavební úpravy podkroví budovy základní školy Žďárná. Měsíční splátka činí  37 736,- Kč plus úroky a splatnost úvěru je stanovena do 30.6.2016.

V roce 2015 se plánuje investiční akce, a to realizace cyklostezky mezi obcemi Žďárná – Suchý.

V roce 2016 se plánuje rozvoj obce -  rekonstrukce sokolovny, která v současné době stále není v majetku obce Žďárná.

Při těchto investicích budeme využívat dotačních titulů, aby finanční zátěž obecního rozpočtu byla co možná nejmenší.Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení