k navigaci


Schválený rozpočet obce na rok 2016

rozpočet obce na rok 2016   Příjmy.

1111 DP fyzických osob ze záv. čin.                                     1 900 000,-

1112 DP fyzických osob ze SVČ                                               63 000,-

1113 DP fyz. osob z kap. výnosů                                           220 000,-

1121 DP právnických osob                                                  1 958 000,-

1122 DP za obce                                                                  153 000,-

1211 DP DPH                                                                     4 171 000,-

1340 poplatek za kom. odpad                                                380 000,-

1341 poplatek ze psů                                                              30 000,-

1343 poplatek za veř. prostranství                                             12 000,-

1361 správní poplatek                                                             10 000,-

1511 daň z nemovitostí                                                         410 000,-

4112 transfery ze st. rozpočtu                                                 260 000,-

§1012 pronájem pozemků                                                        65 000,-

§1039 hospodaření les                                                             10 000,-

§3341 příjem za poskytované služby /rozhlas/                             2 000,-

§3412 příjem ost. nem. hala                                                   200 000,-

§3612 příjem z pronájmu nemovit.                                          200 000,-

3613 nebytové hospod.                                                           25 000,-

3632 pohřebnictví                                                                    60 000,-

3639 příjem z prodeje pozemků                                              250 000,-

3727 ostatní odpad                                                                  28 000,-

6171 místní správa                                                                   10 000,-

6310 příjmy z úroků                                                                    2 000,-

Příjmy celkem                                                                             10 419 000,-

Financování                                                                                   4 000 000,-

Příjmy celkem 2016                                                                  14 419 000,-

 

rozpočet na rok 2016  -  výdaje.

§ 1031 pěstební činnost- les                                                             20 000,-

§2212 komunikace                                                                        1 500 000,-

§2219 Cyklostezka                                                                         1 500 000,-

§2221 dopravní obslužnost                                                               38 000,-

§2310 pitná voda                                                                                 20 000,-

§3113 škola                                                                                      1 450 000,-

§3314 knihovna                                                                                     20 000,-

§3392 sokolovna                                                                              5 000 000,-

§ 3399 kultura                                                                                         30 000,-

§ 3412 sportovní zařízení                                                                    170 000,-

§3612 bytové hospodářství                                                                 400 000,-

§3631 veřejné osvětlení                                                                       100 000,-

§3632 pohřebnictví                                                                                500 000,-

§3633 inženýrské sítě                                                                             300 000,-

§3639 územní rozvoj                                                                                60 000,-

§3721 sběr nebezpečného odpadu                                                        15 000,-

§3722 komunální odpad                                                                         390 000,-

§3729 ostatní odpady                                                                                20 000,-

§3745 péče o vzhled obce                                                                        30 000,-

§5512 požární ochrana                                                                           100 000,-

§6112 zastupitelstvo                                                                                600 000,-

§6171 místní správa                                                                                 800 000,-

§6310 služby, banky                                                                                   10 000,-

§6320 pojištění                                                                                           22 000,-

§6409 daň za obce                                                                                   153 000,-

 

Výdaje celkem                                                                                     13 248 000,-

Rezerva                                                                                                   1 171 000,-Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení